Aukciono nuostatai

 • UAB „Chistophorus house“ organizuoja meno kūrinių, antikvarinių daiktų, kolekcinių objektų ir kt. (toliau – Objektai) aukcioną. Aukcione prekiaujama iš fizinių/juridinių asmenų komiso pagrindais priimtais Objektais. 
 • Vykdant ir organizuojant aukcioną vadovaujamasi LR CK 6.419 str., LR Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu Nr. I-1179 ir kitais LR teisės aktais. 
 • Aukciono nuostatai yra patvirtinti UAB „Chistophorus house“ ir yra privalomi visiems aukciono dalyviams. Pasirašydamas registracijos anketą, aukciono dalyvis patvirtina, kad yra susipažinęs su aukciono taisyklėmis dėl kurių pastabų ir pretenzijų neturi.
 • Aukcionas vyksta kataloge ir interneto svetainėje nurodytoje vietoje, nurodytu laiku. 
 • Aukcione nurodytas/pateiktas objektas turi kataloge nurodytą pradinę kainą.
 • Kataloge esančių objektų aprašymai gali būti keičiami prieš teikiant pasiūlymus.
 • Prie aukcione parduodamos objekto kainos pridedamas 15 % organizacinis mokestis. Mokestis taip pat galioja pardavimams po aukciono.
 • Arba - Galutinę pardavimo kainą už objektą, kurią privalo sumokėti pirkėjas, sudaro išvaržyta kaina plius aukciono marža(kūriniams iki 1000 Eur taikoma 23 % aukciono marža, kūriniams nuo 1001 Eur iki 3000 Eur taikoma 21 % aukciono marža, kūriniams nuo 3001 Eur iki 10000 Eur taikoma 18 % aukciono marža, kūriniams nuo 10001 Eur taikoma 15 % aukciono marža) nuo išvaržytos kainos.
 • Valstybinės saugyklos, muziejai ir bibliotekos, turi pirmumo teisę įsigyti Kūrinius aukcione.
 • Asmenys, besidomintys aukciono pasiūlymais, tačiau aukciono dieną negalintys atvykti į aukcioną, turi galimybę pateikti pasiūlymą (su siūlomomis kainos ribomis) ne mažiau nei 3 dienos iki aukciono. Jų vardu aukcione dalyvaus aukciono organizatoriaus darbuotojai (mažiausios siūlomos kainos dydis yra konfidenciali informacija) arba nurodytas atstovas. Pasiūlymai priimami adresu: Gedimino per. 64 A, Vilniuje , el. paštu info@christophorus.lt 
 • Atskirų objektų aukcione asmuo gali dalyvauti telefonu, iš anksto susisiekus su aukciono organizatoriumi.
 • Veiksmą atlieka organizatoriaus įgaliotas asmuo.
 • Siūlymas ne gali būti didesnis nei 10 %.
 • Arba  - Aukciono metu objekto kaina didinama tokiais intervalais:
  • Iki 50 Eur didinimo intervalas yra kas 5 Eur
  • 50 – 200 Eur didinimo intervalas yra kas 10 Eur
  • 200 – 500 Eur didinimo intervalas yra kas 20 Eur
  • 500 – 1000 Eur didinimo intervalas yra kas 50 Eur
  • 1000 – 2000 Eur didinimo intervalas yra kas 100 Eur
  • 2000 – 5000 Eur didinimo intervalas yra kas 200 Eur
  • 5000 – 10000 Eur didinimo intervalas yra kas 500 Eur
  • 10000 – 20000 Eur didinimo intervalas yra kas 1000 Eur
  • 20000 – 50000 Eur didinimo intervalas yra kas 2000 Eur
  • Nuo 50000 Eur didinimo intervalas yra kas 5000 Eur
 • Aukciono laimėtoju/pirkėju tampa asmuo pasiūlęs didžiausią kainą. Aukcionas baigiasi aukciono rengėjui apie tai pranešus plaktuko trenkimu. Aukcioną nutraukus esant ginčui, aukciono rengėjas turi teisę pats išspręsti ginčą arba perparduoti objektą.
 • Pirkimo sutartis laikoma sudaryta kai pateikiamas pasiūlymas atitinkantis pasiūlytą pradinę arba už ją didesnę kainą.
 • Pirkėjas už nupirktą objektą privalo atsiskaityti per 7 dienas nuo aukciono pabaigos. Atsiskaityti galima iš karto po aukciono - grynaisiais pinigais, kredito kortele arba banko pavedimu.
 • Objektas tampa pirkėjo nuosavybe sumokėjus visą sumą ir turi būti atsiimtas per 7 dienas po apmokėjimo. Neatsiimus objekto per nustatytą 7 dienų terminą skaičiuojamas nupirkto kūrinio saugojimo mokestis (0,2 proc. nuo kūrinio vertės už kiekviena pavėluotą dieną). Pagal atskirą susitarimą, už papildomą mokestį nupirkti ir apmokėti objektai pirkėjo nurodytu adresu išsiunčiami paštu ar pristatomi kurjerio.
 • Aukcione dalyvaujantis asmuo pareiškia, kad susipažino su aukcione parduodamų objektų būkle.
 • Aukciono organizatorius parduoda objektus, tokios būklės kokios jie buvo gauti komiso pagrindais iš fizinio/juridinio asmens. Atkreipiame dėmesį, kad kataloge ar internete nurodyta reprodukcija ne visada atspindi visas objekto savybes, būklę, spalvas ir kitas detales. Realią objekto būklę galima įvertinti prieš aukcioninės parodos metu asmeniškai, su pakviestais ekspertais arba paprašius organizatoriaus parengti nuomonę/charakteristiką.
 • Aukciono organizatorius garantuoja kataloge aprašyto objekto autorystę ir kitas savybes, aprašytas kataloge. Jeigu įsigytas objektas neatitinka katalogo aprašyme nurodytų savybių, pirkėjas gali grąžinti prekę aukciono organizatoriui per 7 dienas nuo aukciono datos, organizatorius grąžina pirkėjui visą sumokėtą sumą. Katalogo aprašymo užginčijimas turi būti patvirtintas patikimomis ekspertų išvadomis.
 • Aukciono organizatorius neatsako už paslėptus/išoriškai nepastebimus fizinius ir teisinius įsigytų objektų trūkumus/aspektus. 
 • Aukciono interesai dėl neapmokėtų kūrinių ir kitų galimų pirkėjų įsipareigojimų nevykdymo, o taip pat pirkėjų interesai dėl galimų jų teisių pažeidimų ginami LR įstatymų nustatyta tvarka.
   


Christophorus Aukciono organizatoriai